Profesjonalny instrument prawny, wykorzystywany w ramach:

 • planowania sukcesji jako „konstytucja rodzinna”,
 • zabezpieczania trwałości masy majątkowej, firmy,
 • planowania podatkowego.

Korzystne reguły opodatkowania:

 • wnoszonego do fundacji majątku: 0%,
 • otrzymywanych przez fundację darowizn: 0%,
 • otrzymywanych przez fundację dywidend: 0%,
 • otrzymywanych przez fundację zysków kapitałowych (np. ze zbycia udziałów lub akcji): 0%,
 • otrzymywanie odsetek i należności licencyjnych: 2,5% (IP box),
 • brak opodatkowania w Liechtensteinie wypłat pieniężnych na rzecz beneficjentów.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż Liechtenstein:

 • umożliwia budowanie struktur o wysokiej anonimowości,
 • jest jedną z najnowocześniejszych gospodarek świata i ważnym centrum finansowym,
 • posiada silny i nowoczesny system bankowy,
 • charakteryzuje się bardzo rozwiniętym sektorem usług zarządzania majątkiem prywatnym osób zagranicznych,
 • charakteryzuje się przyjaznym podejściem organów podatkowych do podatników,
 • charakteryzuje się wysoką jakością obsługi prawnej i księgowej.